Stjecanje samopouzdanja s vašom stomom

Nakon operacije, medicinska sestra posvetit će vam pažnju kako bi vam pomogla da steknete samopouzdanje u skrbi o stomi. Pomoći će ako imate bliskog rođaka ili supružnika pored sebe tijekom ove obuke.

Vaša medicinska sestra pomoći će vam kod:

  • učenja kako se skrbiti o stomi, uključujući i na što trebate paziti
  • ponovnog naručivanja stoma vrećica i pribora
  • vaših prava koja se odnose na pravo osiguranih osoba na pomagalo preko HZZO-a i drugu financijsku pomoć u vezi s vašom stomom
  • drugih praktičnih aspekata života sa stomom, npr. hrana i piće, vaš društveni život, putovanje i vođenje intimnih odnosa.


Postavljajte pitanja
Bit će mnogo novih informacija koje morate primiti odjednom; možda ćete se čak osjećati poraženo. Ne žurite i postavljajte sva pitanja koja želite, koliko god puta trebate. Što više pitate i pokušavate, bit ćete bolje pripremljeni kad se vratite kući.

Prije no što napustite bolnicu, vaša medicinska sestra dogovorit će konzultaciju radi praćenja kako bi se uvjerila da imate samopouzdanja u brizi za stomu.

Prevladavanje izazova
Kad stignete kući, možete osjetiti neke izazove brinući se o vašoj stomi. Ali upamtite da će vaša medicinska sestra kao i vaš Coloplast savjetnik za podršku biti i više nego sretni što vam mogu pomoći s bilo kakvim problemima.

Coloplast također ima program potpore pod nazivom Coloplast služba za korisnike koji vam može biti koristan. Coloplast služba za korisnike stvorena je da pomogne olakšati život sa stomom – možete se povezati sa savjetnikom za podršku već danas ako pozovete tim na broj telefona 0800 200 086.