Njega rana

Menu

Bol u rani

Veliki broj pacijenata kaže da je kod rane najteže podnositi bol. Ustrajna ili kronična bol u rani ne samo da utječe na kvalitetu života pacijenta, već također može biti velika prepreka zacjeljivanju rana. Često su posljedice bolnih rana podcijenjene i nedovoljno liječene.
Bol u rani može biti uzrokovana oštećenjem tkiva (nociceptivna) ili živca (neuropatska).
Nociceptivna bol: ovisi u stimulaciji i obično je uzrokovana oštećenjem tkiva. Bol se opisuje kao izjedajuća, snažna, pulsirajuća i blaga.
Neuropatska bol: događa se spontano kao rezultat ozljede živčanog tkiva. Bol se najčešće opisuje kao pečenje, žarenje, oštra bol ili probadanje.

Liječenje boli kod rana

Prvo, liječite moguće uzroke boli, kao što je infekcija rana (npr. srebrnim oblogama) i nekontrolirani edem.
Liječenje lokalne boli važan je prvi korak za ustrajnu bol u rani i za bolne postupke, kao što je izmjena obloge i debridman.
Morate uzeti u obzir i sistemsko liječenje ako se bol ne ublaži liječenjem lokalne boli.

Biatain Ibu – superiorna apsorpcija za bolne rane

Biatain Ibu je prva i jedina obloga koja kombinira vlažno zacjeljivanje rana s lokalnim otpuštanjem ibuprofena (1,2). Biatain Ibu je indiciran za eksudirajuće rane kako bi se omogućilo vlažno zacjeljivanje rana. Nastavno, Biatain Ibu može smanjiti bol u rani uzrokovanu oštećenjem tkiva (nociceptivna bol). Sigurnost i djelovanje obloge Biatain Ibu podržano je činjenicama iz najvećih randomiziranih, komparativnih kliničkih ispitivanja koja su ikad provedena na oblogama za rane (1-3).