Njega rana

Menu

Nekroza

Ako rana sadrži mrtvo (nekrotično) tkivo, to je znak da rana nezacjeljuje normalno.
Nekrotično tkivo često je crne ili žute boje. Može biti mekano, a može formirati i krastu. Nekrotično tkivo može sadržavati bakterije – a ako se bakterije razmnožavaju, rana će se inficirati.

Uklanjanje nekrotičnog tkiva (debridman)

Nekrotično tkivo mora se ukloniti kako bi se potpomoglo zacjeljivanje rane. Uklanjanje može biti kirurško, mehaničko, enzimatsko (kao što je terapija ličinkama) ili se može postići dopunjavanjem sposobnosti tijela da samo ukloni nekrotično tkivo (autolitički debridman).

Izbor obloge

Autolitički debridman kao proces može se optimizirati kad je rana vlažna. Coloplast posjedujte raspon obloga koje potpomažu vlažno zacjeljivanje rane. Za optimalnu ravnotežu vlažnosti u rani, hidrokoloidna obloga Comfeel i jedinstvena svojstva pjenaste obloge Biatain zajedno potpomažu prirodni proces autolitičkog debridmana.

Purilon gel je idealan za nježni i djelotvorni autolitički debridman tkiva kod suhih i vlažnih rana kad se upotrebljava u kombinaciji sa sekundarnom oblogom kao što je Comfeel ili Biatain.