Biatain® Alginate Ag

Biatain Alginate Ag je visokoupijajuća alginatna obloga za rane s umjereno do jakim eksudacijama i rane s rizikom od infekcija.
Pogodnosti uključuju:

  • idealna za punjenje šupljina,
  • patentirani srebrni kompleks sa širokim antimikrobnim profilom (4,5),
  • jedinstveni integritet obloge (7),
  • dokumentirani hemostatski efekt (11),

4. Ip et al. Journal of Medical Microbiology 2006;(55):59-63
5. Basterzi et al. Wounds 2010;22(7):165–170
7. Thomas et al. HYPERLINK “http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/”
www.sings.org/
11. Segal et al. Journal of Biomaterials Applications 1998;12(3):249-257

Biatain Alginate Ag je visokoupijajuća alginatna obloga za rane s umjereno do jakim eksudacijama i rane s rizikom od infekcija.
Pogodnosti uključuju:

  • idealna za punjenje šupljina,
  • patentirani srebrni kompleks sa širokim antimikrobnim profilom (4,5),
  • jedinstveni integritet obloge (7),
  • dokumentirani hemostatski efekt (11),

4. Ip et al. Journal of Medical Microbiology 2006;(55):59-63
5. Basterzi et al. Wounds 2010;22(7):165–170
7. Thomas et al. HYPERLINK “http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/”
www.sings.org/
11. Segal et al. Journal of Biomaterials Applications 1998;12(3):249-257

Za dostupnost kontaktirati na info@medikal-lux.hr ili na 0800 200 086