Njega rana

Menu

Akutne rane

Akutna rana je ozljeda koja uzrokuje rascjep kože, a ponekad i tkiva.

Akutne rane su klasificirane u dvije osnovne grupe:

  • akutne traumatske rane, kao što su oguljotine, razderotine, proboji ili ugrizi i opekotine
  • akutne kirurške rane koje su nastale kao rezultat kirurških rezova.


Potrebe liječenja

Velike ili duboke, akutne rane s teškim krvarenjem trebaju akutnu medicinsku pomoć kako bi se zaustavilo krvarenje i provjerila šteta na vitalnim organima ili tkivu.

Strani objekti moraju se izvaditi iz rane, a nekrotično tkivo ukloniti jer ono može biti ishodište infekcije i usporavati zacjeljivanje rane. Čišćenje rane čistom vodom ili antisepticima može pomoći.

Stvaranje eksudata dio je prirodnog procesa zacjeljivanja rane (1), ali eksudat je potrebno pravilno zbrinjavati. Razine eksudata često su visoke za vrijeme upalne faze ili zacjeljivanja rane, a curenje eksudata ispod obloge može oštetiti okolno tkivo. Eksudat rane potrebno je apsorbirati i kontrolirati oblogom koja ima svojstva vlažnog cijeljenje rane. To potpomaže proces zacjeljivanja i smanjuje formiranje ožiljka. (2-3)

Uz odgovarajuću njegu, manje akutne rane će se normalno zatvoriti za nekoliko dana ili tjedana, ovisno o veličini, dubini i položaju rane.

Odgovarajuća obloga za akutne rane je obloga sa superiornom apsorpcijom i zbrinjavanjem eksudata koja podnosi okruženje vlažnog zacjeljivanja rane. To uključuje Biatain Silicone, Biatain ljepljivi ili Comfeel. Ako je rana bolna, može se koristiti Biatain Ibu. Ako je prisutna infekcija, Biatain Ag predstavlja odgovarajući izbor.

Zašto određene akutne rane postaju kronične?

Ako osoba ima stanje koje utječe na cirkulaciju i/ili imunološki odgovor, moguće je da će proces zacjeljivanja biti narušen i da rana postane kronična. Kronične se rane često definiraju kao osnovno stanje koje sprječava zacjeljivanja rane kao što su venski ulkusi na nozi, arterijski ulkusi na nozi, ulkusi na dijabetičkom stopalu ili dekubitusi.