Biatain® Ibu

Biatain Ibu je mekana, prilagodljiva, upijajuća, pjenasta obloga koja sadrži ibuprofen.

Pogodnosti uključuju:

  • jedinstvenu 3D pjenastu strukturu za superiornu apsorpciju (5),
  • mekanu i prilagodljivu oblogu,
  • kombinirano vlažno zacjeljivanje rana s lokalnim otpuštanjem ibuprofena.
  • cijeljenje rana ne mora biti bolno (1-4)

1. Jørgensen et al. Wound repair and regeneration 2006;14(3):233-39
2. Gottrup et al. Wound Repair and Regeneration 2008;16:616-26
3. Fogh et al. Wound Repair and Regeneration 2012;20:815-21
4. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48
5. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

Biatain Ibu je mekana, prilagodljiva, upijajuća, pjenasta obloga koja sadrži ibuprofen.

Pogodnosti uključuju:

  • jedinstvenu 3D pjenastu strukturu za superiornu apsorpciju (5),
  • mekanu i prilagodljivu oblogu,
  • kombinirano vlažno zacjeljivanje rana s lokalnim otpuštanjem ibuprofena.
  • cijeljenje rana ne mora biti bolno (1-4)

1. Jørgensen et al. Wound repair and regeneration 2006;14(3):233-39
2. Gottrup et al. Wound Repair and Regeneration 2008;16:616-26
3. Fogh et al. Wound Repair and Regeneration 2012;20:815-21
4. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48
5. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

Za dostupnost kontaktirati na info@medikal-lux.hr ili na 0800 200 086