Rješenja

Njega rana

Menu

Coloplast obloge za kronične i akutne rane

Rješenja za inficirane kronične rane

Coloplast obloge za kronične rane omogućuju zbrinjavanje širokog raspona rana; od neinficiranih, inficiranih ili bolnih rana, do rana sa slabim, srednjim i jakim eksudacijama.

Zacjeljivanje rana

Na zacjeljivanje rana utječe osnovna etiologija kao što je dijabetes, arterijska ili venska insuficijencija. Ta stanja se moraju uzeti u obzir i ako je moguće, liječiti kako bi se poboljšalo zacjeljivanje rana.

Važni faktori za lokalnu njegu rana su:

  • debridman (uklanjanje) tkiva,
  • smanjenje broja bakterija u rani,
  • upravljanje eksudatom,
  • upravljanje boli.

Pravilan izbor obloge smanjit će rizik curenja eksudata i maceracije i stvorit će uravnoteženu vlažnost koja poboljšava zacjeljivanje.
Coloplast nudi visokokvalitetne proizvode za njegu rana koji pokrivaju sve potrebe.

Neinficirane rane

Podržavanje zacjeljivanja neinficiranih rana

Naše linije proizvoda zacjeljivanje rana Biatain®, Comfeel®, Physiotulle® i Purilon® visoko su djelotvorna rješenja za zbrinjavanje neinficiranih rana. 

Superiorna apsorpcija – s mekanim prianjanjem za opću namjenu.
Superiorna apsorpcija – za rane na posebno krhkoj koži.
Superiorna apsorpcija – za rane kojima je potrebno dodatno prianjanje.
Superiorna apsorpcija – za rane s odumrlim tkivom i popunjavanje šupljina.
Brže zacjeljivanje rana sa zatvaranjem i zaštitom rane
Brže zacjeljivanje rana putem djelotvornog i blagog debridmana.

Inficirane rane

Djelotvorno zbrinjavanje inficiranih rana

Osim što su vrlo iscrpljujuće za pacijenata, infekcije rana predstavljaju značajan teret za resurse pružatelja zdravstvenih usluga. Ubrzanje procesa zacjeljivanje može spriječiti komplikacije rana i posljedično, bolničko liječenje.

Superiorna apsorpcija – za inficirane rane koje trebaju dodatno prianjanje.
Superiorna apsorpcija – za rane na posebno krhkoj koži.
Superiorna apsorpcija – za inficirane rane koje trebaju dodatno prianjanje.
Superiorna apsorpcija – za inficirane rane s odumrlim tkivom i popunjavanje šupljina.

Physiotulle Ag je hidrokoloidni, neljepljivi, kontaktni sloj za ranu sa srebrom, dizajniran za sprječavanje i kontrolu infekcije rane.

Bolne rane

Zbrinjavanje bolnih rana

Biatain® Ibu je prva i jedina obloga ikada koja kombinira vlažno zacjeljivanje rana s lokalnim otpuštanjem ibuprofena u ranu. Sigurnost i učinkovitost dokumentirane su u dvostruko slijepim komparativnim ispitivanjima (2-4).
Superiorna apsorpcija za bolne rane.

Zaštita kože

Prevencija oštećenja kože

Novoformirano epitelno tkivo zahtijeva dodatnu zaštitu od isušivanja, trenja i mogućih povreda.

Comfeel® Plus Transparent – Zajamčena zaštita. Brže zacjeljivanje.* Tanke, fleksibilne i prozirne hidrokoloidne obloge za vlažno zacjeljivanje rane.

Comfeel® Barrier krema. Barrier krema idealna je terapija za suhu ili nadraženu kožu.