Sensura

Sensura vrećice za stomu pružaju sigurnost i diskreciju

SenSura dokazano smanjuje učestalost procurivanja i sprječava oštećenja kože

SenSura stoma vrećice su rješenje koje preporučuju zdravstveni djelatnici diljem svijeta za pacijente sa stomom. Dvostruki sloj Sensura stoma pomagala osigurava dvostruku zaštitu. Njegujući sloj upija višak vlage i njeguje kožu, dok zaštitni sloj štiti kožu od sadržaja stome te daje sigurnost od procurivanja.  Na taj način se Vi možete posvetiti aktivnostima koje volite.
Postavljanje stoma vrećice ovisi o sustavu stoma pomagala koji koristite. Postoje dvije vrste sustava vrećica za stomu: jednodijelni i dvodijelni sustav za stomu. Jednodijelni sustav stoma pomagala se sastoji od vrećice i podložne pločice koje su stalno pričvršćene jedna na drugu. Kada ga treba promijeniti, cijelo pomagalo se ukloni, što ovaj sustav čini prikladnim za često skidanje i postavljanje stoma pomagala.
Dvodijelni sustav vrećica za stomu uključuje zasebnu vrećicu za stomu i podložnu pločicu za stomu. Kod ovih sustava stoma pomagala, postavljanje stoma vrećice vrši se na podložnu pločicu koju ste prethodno postavili na kožu a može se ukloniti i promijeniti bez istovremene promjene podložne pločice.

Vrste vrećica za stomu

Postoje tri glavne vrste stoma vrećica ovisno o vrsti stome koju imate:

  • Zatvorene, namijenjene za kolostomu
  • Otvorene, namijenjene za ileostomu
  • Urostomske, namijenjene za urostomu

 

Zatvorene vrećice za stomu se obično koriste ako imate kolostomu jer je stolica uglavnom čvršća. Kad se u vrećici za stomu nalazi sadržaj, potrebno ju je ukloniti i zamijeniti novom vrećicom za stomu.

Otvorene vrećice za stomu se obično koriste ako imate ileostomu jer je stolica uglavnom tekuća. Ponekad se otvorene vrećice stoma pomagala koriste i ako imate kolostomu. Otvorene vrećice za stomu su namijenjene za pražnjenje i ne moraju se mijenjati tako često kao zatvorene vrećice. Stoma pomagala za ileostomu zahtijevaju višestruko pražnjenje kroz dan, a i kroz noć ako je korisnik stoma pomagala kasno jeo.

Vrećice za urostomu koriste se za sakupljanje urina ako imate urostomu. Vrećica stoma pomagala namijenjena za urostomu se može prazniti po potrebi i mijenjati kad je to potrebno. Stoma vrećice za urostomu se mogu spojiti na vrećice za sakupljanje urina – “noćne vrećice za urin” kako bi se izbjeglo pražnjenje vrećice tijekom noći.

Kako koristiti SenSura® pomagala

Ispravno postavljeno pomagalo će stajati sigurno na mjestu i štititi kožu od sadržaja stome, odnosno iritacije koju sadržaj stome može izazvati.

Odaberite sustav koji koristite