Sensura

SenSura® dokazano smanjuje učestalost procurivanja i sprječava oštećenja kože.

SenSura je rješenje koje preporučuju zdravstveni djelatnici diljem svijeta za pacijente sa stomom.

Dvostruki sloj Sensura podložne pločice osigurava dvostruku zaštitu. Njegujući sloj upija višak vlage i njeguje kožu, dok zaštitni sloj štiti kožu od sadržaja stome te daje sigurnost od procurivanja.  Na taj način se Vi možete posvetiti aktivnostima koje volite.

Postoje dvije glavne vrste sustava :

Jednodijelni sustavi

koji se sastoje od vrećice i podložne pločice koje su stalno pričvršćene jedna na drugu. Kada ga treba promijeniti, cijelo pomagalo se ukloni, što ovaj sustav čini prikladnim za česte promjene.

Dvodijelni sustavi

uključuju zasebnu vrećicu i podložnu pločicu. Kod ovih sustava, vrećica se može ukloniti i promijeniti bez istovremene promjene podložne pločice.

Vrste vrećica

Postoje tri glavne vrste vrećica ovisno o vrsti stome koju imate:

  • Zatvorena
  • Otvorena
  • Urostomska

Zatvorene vrećice obično se koriste ako imate kolostomu, jer je stolica uglavnom čvršća. Kad su pune, zatvorene vrećice treba ukloniti i zamijeniti, umjesto da se isprazne i ponovno koriste.

Otvorene vrećice obično se koriste ako imate ileostomu, jer je stolica uglavnom tekuća. Ponekad se otvorene vrećice koriste ako imate kolostomu. Otvorene vrećice su jednostavne za pražnjenje i ne moraju se mijenjati tako često kao zatvorene vrećice.

Vrećice za urostomu koriste se za sakupljanje urina ako imate urostomu. Vrećica se može prazniti po potrebi i mijenjati kad je to neophodno. Vrećica za urostomu može se spojiti na vrećicu za sakupljanje, kako bi se izbjeglo mijenjanje vrećice tijekom noći.

Kako koristiti Sensura pomagala

Ispravno postavljeno pomagalo će stajati sigurno na mjestu i štititi kožu od sadržaja stome, odnosno iritacije koju sadržaj stome može izazvati.

Odaberite sustav koji koristite